Wróć

Polityka prywatności

Dane osobowe na Stronie internetowej www.dobrakaloria.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO” lub „Rozporządzeniem RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

I. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest KUBARA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Częstochowie (adres siedziby: ul. Bema 32, 42-202 Częstochowa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630251; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 4 203 300 PLN – opłacony w całości; NIP: 5732818582; REGON: 241828229, adres poczty elektronicznej: info@kubara.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 34 365 08 52 – zwana dalej „Administratorem”,

II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w konkretnych celach, zawsze prawnie uzasadnionych. Przechowywane będą wyłącznie przez czas odpowiedni dla realizacji celów. W przypadku zawarcia z nami umowy obowiązek podania danych osobowych jest niezbędny dla jej zawarcia i wykonania. Jeśli nie poda Pani/Pan danych nie będziemy mieli możliwości zawarcia i wykonania umowy. W innych przypadkach konieczna jest Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub jest to uzasadnione interesem Administratora i obowiązkiem prawnym, o czym szczegółowo mowa w pkt 3).

III.  CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

 • Marketing – uzasadniony interes administratora w przypadku wykorzystywania danych w celach analitycznych i statystycznych, komunikacji i promocji własnych usług, ulepszania usług i informowania o tym użytkowników:
  • Podstawa: Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Administratora,
  • Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

IV. ODBIORCY DANYCH:

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie strony www (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony www, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 • dostawcy umieszczonych na stronie goodcalories.com wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę stronie goodcalories.com pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej.

V. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do wycofania zgody lub skutecznego wniesienia sprzeciwu lub jeśli sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

VI. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

VIII. COOKIES I ANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę goodcalories.com (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Pliki Cookies, które mogą być wysyłane przez stronę goodcalories.com można podzielić na różne rodzaje, według następujących kryteriów:

 1. Ze względu na ich dostawcę: własne (tworzone przez stronę) oraz należące do osób/podmiotów trzecich (innych niż Administrator)
 2. Ze względu na ich okres przechowywania na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę goodcalories.com: sesyjne (przechowywane do czasu wylogowania się ze strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej) oraz stałe (przechowywane przez określony czas, zdefiniowany przez parametry każdego pliku lub do czasu ręcznego usunięcia)
 3. Ze względu na cel ich stosowania: niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie strony goodcalories.com), funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie strony goodcalories.com do preferencji osoby odwiedzającej stronę), analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze strony goodcalories.com), marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę goodcalories.com w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony goodcalories.com, takich jak portale społecznościowe

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony www w następujących konkretnych celach:

 1. dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami  wyświetlić stronę;
 2. przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony.

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Pliki cookies z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej podajemy linki do informacji na temat zarządzania plikami cookies udostępnionymi przez wiodących producentów przeglądarek internetowych:

IX. GOOGLE ANALYTICS

Nasz Serwis korzysta z Google Analytics, jednak zebrane informacje mają wyłącznie charakter statystyczny i służą jedynie do ulepszania strony //goodcalories.com i dopasowywaniu do Państwa oczekiwań. Adresy IP osób odwiedzających niniejszą stronę nie są przetwarzane. Nie udostępniamy posiadanych danych o Użytkownikach odwiedzających stronę //goodcalories.com podmiotom trzecim z wyłączeniem sytuacji, gdy o przedmiotowe dane zwróci się sąd lub uprawniony do tego organ administracji publicznej.

W razie zmiany polityki prywatności, stosowne informacje o tym fakcie zastaną zamieszczone na tej stronie.

X. LINKI DO STRON ZEWNĘTRZNYCH:

Strony internetowe Administratora mogą zawierać linki (odnośniki) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z ich własnymi politykami dotyczącymi prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.